چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

تاکنون 768 درخواست در ثبت بازار ثبت شده است

دنبال چه موضوعی در ثبت بازار هستید؟

شهرهای فعال در ثبت بازار

در چه شهری به دنبال نیروی امتیاز آور و شرکت هستید؟

آگهی های جدید

آخرین آگهی های درج شده در ثبت بازار

شرکت گرید ۵ تاسیسات بدون واسطه ویژه

 • شرکت گرید ۵ تاسیسات بدون واسطه
 • شرکت گرید ۵ تاسیسات بدون واسطه

خرید شرکت رتبه ۵ آب و راه – سهامی خاص... ویژه

 • خرید شرکت رتبه ۵ آب و راه – سهامی خاص...
 • خرید شرکت رتبه ۵ آب و راه – سهامی خاص...
 • خرید شرکت رتبه ۵ آب و راه – سهامی خاص...

واگذاری شرکت سه رتبه(۲نفت وگاز/۵تاسیسات/۵آب)... ویژه

 • واگذاری شرکت سه رتبه(۲نفت وگاز/۵تاسیسات/۵آب)...
 • واگذاری شرکت سه رتبه(۲نفت وگاز/۵تاسیسات/۵آب)...
 • واگذاری شرکت سه رتبه(۲نفت وگاز/۵تاسیسات/۵آب)...

فروش شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن / تاسیسات ویژه

 • فروش شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن / تاسیسات
 • فروش شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن / تاسیسات

فروش شرکت رتبه ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات ویژه

 • فروش شرکت رتبه ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات

فروش شرکت گرید ۳ راه و باند ویژه

 • فروش شرکت گرید ۳ راه و باند
 • فروش شرکت گرید ۳ راه و باند

استفاده از مدرک مهندسین جهت رتبه بندی... ویژه

 • استفاده از مدرک مهندسین جهت رتبه بندی...

فروش شرکت رتبه تاسیساتی و خدمات ویژه

 • فروش شرکت رتبه تاسیساتی و خدمات
 • فروش شرکت رتبه تاسیساتی و خدمات
 • فروش شرکت رتبه تاسیساتی و خدمات

مطالب جدید

جدیدترین مقالات ثبت بازار

1399-06-10

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات...

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چگونه انجام می شود؟ برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات، قوان...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

مدارک برای ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی نیازمند رعایت قوانین است تا مجوز ثبت داده شود. همچنین باید مدارک مورد نیاز...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

نحوه ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی به منظور ارائه خدمات خود نیازمند ثبت هستند. ثبت شرکت های خدماتی به صورت مح...
بیشتر بخوانید
تصویر پیدا نشد
529

مشتریان

تصویر پیدا نشد
2100

آگهی ها

تصویر پیدا نشد
5

قدمت ما

تصویر پیدا نشد
23

کارشناسان ما