چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

تاکنون 445 درخواست در ثبت بازار ثبت شده است

دنبال چه موضوعی در ثبت بازار هستید؟

شهرهای فعال در ثبت بازار

در چه شهری به دنبال نیروی امتیاز آور و شرکت هستید؟

آگهی های جدید

آخرین آگهی های درج شده در ثبت بازار

فروش شرکت رتبه ۵ راه/خاص

 • فروش شرکت رتبه ۵ راه/خاص
 • فروش شرکت رتبه ۵ راه/خاص

فروش رتبه ۲ نفت و گاز/سهامی خاص

 • فروش رتبه ۲ نفت و گاز/سهامی خاص
 • فروش رتبه ۲ نفت و گاز/سهامی خاص

شرکت گرید ۳ ابنیه ساختمان ۴ تاسیسات ویژه

 • شرکت گرید ۳ ابنیه ساختمان ۴ تاسیسات

شرکت گرید ۴ تاسیسات و تجهیزات ویژه

 • شرکت گرید ۴ تاسیسات و تجهیزات

فروش رتبه ویژه

 • فروش رتبه

شرکت گرید ۵ ابنیه ساختمان/خاص

 • شرکت گرید ۵ ابنیه ساختمان/خاص
 • شرکت گرید ۵ ابنیه ساختمان/خاص

فروش شرکت رتبه دار ساختمان وتاسیسات/رتبه۵...

 • فروش شرکت رتبه دار ساختمان وتاسیسات/رتبه۵...
 • فروش شرکت رتبه دار ساختمان وتاسیسات/رتبه۵...
 • فروش شرکت رتبه دار ساختمان وتاسیسات/رتبه۵...

مدرک تحصیلی جهت اخذ رتبه ویژه

 • مدرک تحصیلی جهت اخذ رتبه

مطالب جدید

جدیدترین مقالات ثبت بازار

1399-06-10

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات...

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چگونه انجام می شود؟ برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات، قوان...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

مدارک برای ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی نیازمند رعایت قوانین است تا مجوز ثبت داده شود. همچنین باید مدارک مورد نیاز...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

نحوه ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی به منظور ارائه خدمات خود نیازمند ثبت هستند. ثبت شرکت های خدماتی به صورت مح...
بیشتر بخوانید
تصویر پیدا نشد
529

مشتریان

تصویر پیدا نشد
2100

آگهی ها

تصویر پیدا نشد
5

قدمت ما

تصویر پیدا نشد
23

کارشناسان ما