چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

تاکنون 466 درخواست در ثبت بازار ثبت شده است

دنبال چه موضوعی در ثبت بازار هستید؟

شهرهای فعال در ثبت بازار

در چه شهری به دنبال نیروی امتیاز آور و شرکت هستید؟

آگهی های جدید

آخرین آگهی های درج شده در ثبت بازار

استفاده از مدرک مهندسین جهت رتبه بندی... ویژه

 • استفاده از مدرک مهندسین جهت رتبه بندی...

تامین نیروی امتیاز آور جهت رتبه بندی ویژه

 • تامین نیروی امتیاز آور جهت رتبه بندی

فروش شرکت پیمانکاری راهسازی ویژه

 • فروش شرکت پیمانکاری راهسازی
 • فروش شرکت پیمانکاری راهسازی

فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۳ ابنیه و ساختمان... ویژه

 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۳ ابنیه و ساختمان...
 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۳ ابنیه و ساختمان...

فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۱ ابنیه(راویژ بنا)... ویژه

 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۱ ابنیه(راویژ بنا)...
 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۱ ابنیه(راویژ بنا)...

واگذاری شرکت پیمانکاری ویژه

 • واگذاری شرکت پیمانکاری

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه وتاسیسات سهامی خاص... ویژه

 • فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه وتاسیسات سهامی خاص...
 • فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه وتاسیسات سهامی خاص...

فروش گرید پنج ابنیه و تاسیسات ویژه

 • فروش گرید پنج ابنیه و تاسیسات

مطالب جدید

جدیدترین مقالات ثبت بازار

1399-06-10

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات...

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چگونه انجام می شود؟ برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات، قوان...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

مدارک برای ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی نیازمند رعایت قوانین است تا مجوز ثبت داده شود. همچنین باید مدارک مورد نیاز...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

نحوه ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی به منظور ارائه خدمات خود نیازمند ثبت هستند. ثبت شرکت های خدماتی به صورت مح...
بیشتر بخوانید
تصویر پیدا نشد
529

مشتریان

تصویر پیدا نشد
2100

آگهی ها

تصویر پیدا نشد
5

قدمت ما

تصویر پیدا نشد
23

کارشناسان ما