چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

الزامات رتبه بندی شرکت

الزامات رتبه بندی شرکت یکی از واجبات هر قرارداد ساختمانی است. الزامات رتبه بندی شرکت از مجموعه قوانین ثابتی است که موجب جلوگیری از اتفاقات احتمالی می شود.در تمامی قراردادهای ساختمانی، قوانینی وجود دارد که باید کارفرما و پیمانکار از آنها آگاهی کامل داشته باشد؛ در غیر این صورت موجب بروز برخی مشکلات احتمالی خواهد شد. یکی از این قوانین مهم، دانستن الزامات رتبه بندی شرکت است که در ادامه آن را بررسی می کنیم.

نکاتی که باید در الزامات رتبه بندی شرکت رعایت شود

پیمانکار باید بعد از تحویل پروژه، بلافاصله کارگاه خود را بر اساس فهرستی که از قبل تنظیم شده است، تجهیز و برپا کند.

بر اساس قوانین رتبه بندی شرکت و آیین نامه ساجات، کارفرما باید با توجه به مفاد پیمان،  برای تامین و انشعاب از موارد ضروری پروژه نظیر آب، برق و گاز و همینطور مجوز احداث چاه، پیمانکار را به مراجع ذی صلاح معرفی نماید.

مبالغی برای تجهیز و برچیدن کارگاه توسط پیمانکار لحاظ می‌شود، در طول پروژه، حتی در صورت تجهیز مازاد نیز بعد از عقد قرارداد، ثابت خواهد بود و کارفرما تنها مبلغ داخل قرارداد را پرداخت خواهد کرد. مگر آنکه مبلغ پیمان بر اساس شرایط قرارداد بالاتر رود و از آن پس، هرگونه هزینه مازاد برای کارگاه بر اساس قیمت جدید توسط کارفرما پرداخت می‌ شود.

پیمانکار باید در تجهیز کارگاه و زمان اجرا و اتمام آن، مطابق قوانین و مشخصات فنی گفته شده در پیمان عمل نماید.

تمامی هزینه‌ های برچیدن کارگاه و ردیف‌ های تجهیز شده باید طبق قوانین ساجات در رتبه بندی شرکت، مطابق پیشبینی‌ های صورت گرفته پرداخت شود.

طبق قانون الزامات رتبه بندی شرکت، پیمانکار باید با هزینه خود، تمام پروژه و متعلقات آن را در مقابل حوادث احتمالی طبیعی و غیرطبیعی مانند سیل و آتش‌سوزی بیمه نماید.

تمامی کارگاه‌ها و تجهیزات نامربوط به پروژه باید توسط پیمانکار برچیده شود مگر آنکه کارفرما قصد استفاده از آن را داشته باشد؛ در این صورت بر اساس نرخ روز یا توافق طرفین توسط پیمانکار به فروش خواهد رفت.

 تمامی هزینه‌ های مربوط به کارگاه بعد از محاسبه حسن انجام کار یا هرگونه افزایش قیمتی پس از اعلام صورت وضعیت توسط پیمانکار، به وی پرداخته خواهد شد.

تمامی هزینه تغییرات، نظیر ردیف‌های برچیدن و تجهیز کارگاه باید بر اساس آیین نامه رتبه بندی شرکت در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ شود.

آخرین الزامات رتبه بندی مربوط به هزینه ردیف‌هایی است که برای تامین آنها یا باید خریداری شده یا اجاره شوند. این ردیف‌ ها بر اساس مورد قبل باید در صورت مرتبط بودن با کار، در صورت وضعیت لحاظ شوند، در غیر این صورت باید متناسب با پیشرفت پروژه، پس از محاسبه، پرداخت شود.

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *