کارشناسی عمران، بازنشسته نیاز است

مهندس بازنشسته اب فوری مورد نیاز
2 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
آب
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093627XXX02
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه