کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

با سلام و روز خوش مهندس راه 3 سال رتبه دار موجود است
2 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093627XXX02
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    11 ماه پیش
آماده قرارداد    11 ماه پیش
آماده قرارداد    11 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش