کارشناسی مکانیک، بازنشسته آماده قرارداد

مکانیک بازنشسته فقط پرسنل (!) موجود است
2 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
راه و ترابری
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093627XXX02
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش