کارشناسی نقشه برداری، ۵ سال سابقه بیمه نیاز است

به مدرک نفشه برداری با پنج سال حداقل سابقه بیمه در شرکت مشاور جهت رتبه بندی اخذ گرید مشاور نیازمندیم
2 سال پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
نقشه برداری زمینی
سابقه بیمه ۵ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
نازنین
091526XXX61
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
نازنین