کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

به یک مدرک مهندس برق کلیه گرایش ها جهت اخذ رتبه بندی شرکت با سه سال سابقه بیمه مرتبط از شرکت های گرید دار نیازمندیم شماره تماس 09187656165
7 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091083XXX87
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش