کارشناسی ارشد برق، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

سلام بازنشسته فوري مورد نياز است
4 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی برق
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رتبه بندي پيمانکارمشاور وثبت شرکت
091218XXX01
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
رتبه بندي پيمانکارمشاور وثبت شرکت

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    4 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش