کارشناسی برق، ۸ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس مشاور با مدرک برق قدرت مورد نیاز فوررررریی
8 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۸ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش