کارشناسی زمین شناسی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

نیاز به نیرو امتیاز آور مهندس در گرایشهای عمرانی مورد نیاز است
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی زمین شناسی
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی