کارشناسی سایر موارد، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

دعوت از مهندسین ابنیه، راه، تاسیسات با حداقل سه سال سابقه بیمه جهت رتبه بندی شرکت ها. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. 09396351106
8 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
حجت پناه
093963XXX06
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
حجت پناه