کارشناسی سایر موارد، ۵ سال سابقه بیمه نیاز است

جهت اولویت دوم آب/تاسیسات آب و فاضلاب
12 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۵ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
مرضیه سالاروند
091200XXX59
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
مرضیه سالاروند