کاردانی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس با حداقل 3 سال سابقه بیمه در زمینه های عمرانی مورد نیاز است
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کاردانی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش