کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

عمران 3 سال بی رتبه در زمینه راه و ابنیه
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
092159XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش