کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس رتبه دار 3 سال ابنیه نیاز مندیم
8 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربرمهرنوش خدام ثبت بازار
093055XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربرمهرنوش خدام  ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش