کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

به یک مهندس امتیاز آور ۷ سال سابقه نیازمندیم
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
N
091423XXX99
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش