کارشناسی معدن، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس معدن رتبه دار 7سال سابقه بیمه مورد نیاز
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معدن
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
092159XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    4 ماه پیش
نیاز است    10 ماه پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش