کارشناسی مکانیک، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

نیازمند مهندس مکانیک بارتبه آب
5 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
نعمت اللهی
091269XXX89
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
نعمت اللهی

مهندس‌های مشابه