کارشناسی مکانیک، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7 سال مکانیک دارای سابقه بیمه در 6 سال اخیر - رتبه دار نیازمندیم
10 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
کاربرمهرنوش خدام ثبت بازار
093055XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربرمهرنوش خدام  ثبت بازار

مهندس‌های مشابه