کارشناسی ارشد مکانیک، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7 سال جهت رتبه بندی رشته مکانیک نیازمندیم
10 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
کاربرمهرنوش خدام ثبت بازار
093055XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربرمهرنوش خدام  ثبت بازار

مهندس‌های مشابه