کارشناسی نقشه برداری، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 3 سال یا 7 سال سابقه راه سازی مورد نیاز
2 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی