کارشناسی برق، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس حداقل 7 سال سابقه جهت مدیر عاملی مورد نیاز است
9 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
نیرو
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش