کارشناسی حسابداری، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

7 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ارتباطات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی حسابداری
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093030XXX69
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه