کارشناسی سایر موارد، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

به مهندس راه دارای۳سال سابقه بیمه در۴سال اخیر جهت رتبه بندی نیازمندیم
8 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
کاربرمهرنوش خدام ثبت بازار
093055XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربرمهرنوش خدام  ثبت بازار