کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

رشته های عمران و معماری با حداقل 3 سال سابقه بیمه جهت رتبه بندی مورد نیاز است پرداخت نقدی و کامل تلفن : 44097828- 09129519209
4 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091295XXX09
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه