کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس آب و با 3 سال سابقه فعالیت در زمینه آب و فاضلاب موجود است
2 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش