کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

کشاورزی آبیاری بدون رتبه با مجوز آبیاری تحت فشار در ازای مدرک جهت رتبه بندی و مجوز آبیاری مبلغ 9میلیون مقطوع
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
کشاورزی
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    9 ماه پیش