کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

به یک مهندس عمران جهت رتبه بندی در یک موسسه معتبر نیازمندیم. حداقل 3 سال سابقه کاری و بیمه
9 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091059XXX34
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 سال پیش