کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

جهت هییت مدیره.فووووری
9 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
نیرو
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
N.Hosseinabadi
091295XXX51
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N.Hosseinabadi

مهندس‌های مشابه

نیاز است    4 روز پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش