کارشناسی ارشد برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

تست
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
تخصص های مشترک
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093744XXX99
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی