کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

جهت تامین نیرو با حداقل سه سال سابقه بیمه جهت اخذ رتبه پیمانکاری به افراد کارشناس در رشته برق(تمامی گرایش ها) نیازمندیم. برق قدرت مخابرات الکتروتکنیک علایم و ارتباطات تکنولوژی برق تسویه نقدی-مبلغ توافقی
10 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
ارتباطات
نفت و گاز
نیرو
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
mazloomi
091204XXX93
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
mazloomi

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی