کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس امتیاز اور دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی رشته تحصیلی برق، نیرو، مکانیک،ارتباطات،شیمی،پتروشیمی،مدیریت پروژه،انرژی،ابزار دقیق مووورد نیاااز
3 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
نیرو
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
Faraji
091205XXX07
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
Faraji

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش