کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس برق 7 سال رتبه دار نیرو برای شرکت واقع در تهران برای سمت مدیر عاملی برای قرارداد 2ساله یا 4 ساله مورد نیاز است . با گواهی خروج و تعهد مالی محضری و تسویه نقد
9 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    7 روز پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش