کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس برق 3سال و 7 سال سابقه مورد نیاز است
2 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    9 ماه پیش