کارشناسی برق، ۸ سال سابقه بیمه نیاز است

8سال سابقه بیمه جهت استفاده از امتیاز مدرک در شرکت رتبه دار، مدیر عاملی ، با قطع بیمه ، 09120487460
2 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
نیرو
سابقه بیمه ۸ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
غلامی
091204XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
غلامی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    6 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش