کارشناسی زمین شناسی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس زمین شناسی با سابقه بیمه حداقل 3 سال با زمینه کاری مرتبط مورد نیاز است
2 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
راه و ترابری
صنعت و معدن
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی زمین شناسی
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی