کارشناسی سایر موارد، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

با سلام تعدادی کارشناس با حداقل 3 سال سابقه بیمه مرتبط در زمینه راه و ساختمان تاسیسات کشاورزی مورد نیاز است
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
090141XXX81
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار