کارشناسی عمران، بازنشسته نیاز است

مهندس بازنشسته عمران جهت پرسنل امتیاز آور مورد نیاز بدون هیچگونه مسئولیتی و مبرا از سود و زیان شرکت تنها بعنوان پرسنل
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش