کاردانی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس کاردان جهت رتبه بندی مورد نیاز است
2 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کاردانی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    5 روز پیش
نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش