کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

به مهندسین با سابقه قید شده و دارایی سوابق کار در شرکت های رتبه دار فعال در رشته ساختمان و ابنیه و یا آب بعنوان افراد امتیاز آور به مدت دو سال نیازمند هستیم.
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    6 روز پیش
نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش