کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

جهت رتبه بندی تسویه نقدی وکالت محضری
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093394XXX05
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    6 روز پیش
نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش