کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091260XXX85
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه