کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس با گواهی راه مورد نیاز
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    1 ماه پیش