کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس در رشته های مکانیک عمران /معماری/نقشه برداری با سابقه بیمه شرکت های رتبه دار مورد نیاز است
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
تاسیسات و تجهیزات
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 هفته پیش