کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

دعوت به همکاری از مهندس۳سال ابنیه رتبه دار جهت رتبه بندی
8 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربرمهرنوش خدام ثبت بازار
093055XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربرمهرنوش خدام  ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش