کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

اماده قرارداد
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
N.Hosseinabadi
091295XXX51
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N.Hosseinabadi

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش