کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

3 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
تقی علیجانی
091698XXX58
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
تقی علیجانی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش