کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس عمران جهت رتبه بندی از مهندسین عمران با رتبه راه دعوت به همکاری می گردد. 2 سال قراردادکاری سلب مسئولیت محضری بیمه بدون حضور تسویه نقدی مبلغ توافقی با ما تماس بگیرید. 09190350439
5 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
طاهری
091903XXX39
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
طاهری

مهندس‌های مشابه