کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس عمران سه سال
3 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
نعمت اللهی
091269XXX89
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
نعمت اللهی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش