کارشناسی عمران، ۴ سال سابقه بیمه نیاز است

دعوت به همکاری از مهندسین امتیازاور جهت رتبه بندی مدرک کارشناسی و مهندسین بازنشسته رشته تحصیلی عمران گرایش راه و ساختمان تسویه نقدی و توافقی جهت هماهنگی تماس بگیرید
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۴ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
Faraji
091205XXX07
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
Faraji

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی